Filtern nach
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 25 von 166428.

 1. Leudal Hanssum te Neer Afronding Hoogwatergeul Proefsleuvenonderzoek ; Afronding Hoogwatergeul Neer-Hanssum, gemeente Leudal ; Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven
  Autor*in: Bouma, N.
  Erschienen: 2017
  Verlag:  ADC ArcheoProjecten

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden... mehr

   

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden van een nieuw aangelegde hoogwatergeul gelegen perceel. Op basis van uitgevoerd vooronderzoek werd in het plangebied een nederzetting of grafveld uit de late prehistorie verwacht. Deze verwachting is tijdens het proefsleuvenonderzoek uitgekomen. Het plangebied is gelegen op een rivierterras uit de Jonge Dryas. De top van het rivierterras bestaat uit rivierduinafzettingen die afgedekt zijn door laatpleistocene oeverafzettingen. In de top van deze oeverafzettingen zijn archeologische sporen en vondsten aangetroffen die duiden op bewoning en begraving in het plangebied in het verleden. De sporen van bewoning bestaan uit paalkuilen of kuilen en aardewerkfragmenten die niet scherper gedateerd kunnen worden dan in de periode Late Bronstijd-Romeinse tijd. Zowel de grondsporen als het vondstmateriaal zijn slecht geconserveerd en ook als geheel is de vindplaats ruimtelijk slecht bewaard gebleven. Tevens is er een crematiegraf aangetroffen, maar ook deze bleek bijzonder slecht geconserveerd. Uitbreiding van de proefsleuf heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van andere (crematie)graven in de directe omgeving van dit graf. Op basis van 14Conderzoek is dit graf gedateerd op 1212-1024 v. Chr. aan het eind van de Midden-Bronstijd of begin van de Late Bronstijd. Zowel op fysieke als op inhoudelijke kwaliteit scoort deze vindplaats laag en is er sprake van een niet-behoudenswaardige vindplaats. Uitzondering hierop vormt de noordoosthoek van het onderzoeksgebied. Hier is een kuil aangetroffen met een bijzondere inhoud. In de opvulling zijn 893 vuursteenfragmenten gevonden, waarvan een groot deel verbrand, en houtskool. Van het vuursteen is meer dan 60% kleiner dan 1 cm. 14Conderzoek van het houtskool leverde een datering op van ca. 3773-3652 voor Chr. aan het eind van de Michelsberg-cultuur. Een mogelijke interpretatie voor dit spoor zou kunnen zijn dat het hier een opgeruimde haardplaats betreft waarvan de resten in een kuil zijn gedeponeerd. Dat zou de grote hoeveelheid verbrande kleine vuursteenafslagen en het houtskool kunnen verklaren en kan duiden op een mogelijk erf of huisplaats uit deze periode in de directe nabijheid. Een dergelijke context is niet of nauwelijks van elders bekend en daarmee bijzonder zeldzaam. In een nabijgelegen proefsleuf zijn enkele vuurstenen artefacten aangetroffen die mogelijk ook in het Midden-Neolithicum A gedateerd kunnen worden en uit dezelfde periode kunnen dateren als de kuil met verbrande vuursteenafslagen. Een directe relatie tussen beide is echter niet aangetoond, maar zou wel kunnen bestaan. Interessant is de vergelijking met opgravingen in Veldhoven-Habraken, Oerle-Zuid en Boxmeer- Sterckwijck waar huisplattegronden uit het Laat-Neolithicum zijn aangetroffen. Deze plattegronden variëren in lengte tussen ca. 25 en 40 m en kunnen vooral herkend worden aan de wandgreppels. In Well-Aijen zijn in 2012 ook resten van een huisplattegrond uit de Michelsberg-cultuur gevonden. Mogelijk is de interpretatie van de greppel in proefsleuf 6 en 7 als perceelsgreppel net als bij het onderzoek in Oerle-Zuid onjuist en maakt deze mogelijk onderdeel uit van een neolithische huisplattegrond. Dit kan alleen met nader onderzoek worden vastgesteld. De aard van vindplaats 1 is niet duidelijk. Hier is op en aan de rand van een restgeul houtskool aangetroffen in een boring. Op vindplaats 2 zijn in elke proefsleuf in de pleistocene oeverafzettingen kleine stukjes of spikkels houtskool waargenomen. Dat zou ook voor vindplaats 1 op kunnen gaan. Gezien de aanwezigheid van een restgeul is ook niet uit te sluiten dat het bijvoorbeeld om verspoeld materiaal gaat of materiaal dat van het terras afkomstig is en naar beneden is gezakt, gerold, gewaaid of gespoeld. Op het terras zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van houtskoolmeilers en ook middeleeuwse sporen zijn niet aangetroffen. Een relatie tussen vindplaats 2 en eventuele houtskoolmeilers is er dus niet. Op en aan de rand van de westelijke restgeul zouden wel deposities kunnen worden verwacht die verband houden met de aangetroffen vindplaatsen.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Niederländisch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Nichtsemitische afroasiatische Literaturen (893)
  Schlagworte: Archaeology; Nederzetting; onbepaald (NX); Begraving - Crematiegraf (GC)
  Lizenz:

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 2. Datenbank: Sprechsituationen lyrischer Dichtung
  Autor*in: Petzold, Jochen
  Erschienen: 2012
  Verlag:  Universität Regensburg

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Englische, altenglische Literaturen (820)
 3. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Erschienen: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... mehr

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Englische, altenglische Literaturen (820)
  Lizenz:

  rightsstatements.org/page/InC/1.0/

 4. CMIF رسائل الحرب
  Erschienen: 2021
  Verlag:  Freie Universität Berlin

  A collection of letter metadata extracted from a collection of poems gathered and published by the Libyan Studies Center in Tripoli, Libya. mehr

   

  A collection of letter metadata extracted from a collection of poems gathered and published by the Libyan Studies Center in Tripoli, Libya.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Arabisch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literatur und Rhetorik (800); Literaturen anderer Sprachen (890)
  Schlagworte: libya; letters; cmif; dataset; correspondence
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 5. The Kitāb al-ʾInṣāf by Ibn al-Anbārī in electronic form
  Erschienen: 2023
  Verlag:  Freie Universität Berlin

  This repository includes a TEI-encoded version of the Kitāb al-ʾInṣāf by Ibn al-Anbārī and an XSLT for the visualization of the resource. Further information is available in the Tei Header. mehr

   

  This repository includes a TEI-encoded version of the Kitāb al-ʾInṣāf by Ibn al-Anbārī and an XSLT for the visualization of the resource. Further information is available in the Tei Header.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Englisch; Arabisch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literatur und Rhetorik (800); Andere Sprachen (490); Literaturen anderer Sprachen (890); Sprache (400)
  Schlagworte: Arabic; Classical Arabic; TEI; Dataset; Digital resource
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 6. The Kitāb Sībawayhi in electronic form
  Erschienen: 2023
  Verlag:  Freie Universität Berlin

  This repository includes a TEI-encoded version of the Kitāb Sībawayhi and an XSLT for the visualization of the resource. Further information is available in the Tei Header. mehr

   

  This repository includes a TEI-encoded version of the Kitāb Sībawayhi and an XSLT for the visualization of the resource. Further information is available in the Tei Header.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Englisch; Arabisch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literatur und Rhetorik (800); Andere Sprachen (490); Literaturen anderer Sprachen (890); Sprache (400)
  Schlagworte: Arabic; Classical Arabic; TEI; Dataset; Digital resource
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 7. Barockpoetik digital: Zwei korpusbasierte Forschungsprojekte zu Aspekten der Konfessionalität und Übersetzung in der deutschen Literaturtheorie des 17. Jahrhunderts
 8. Interaktionale Sprache bei Andreas Gryphius – datenbankbasiertes Arbeiten zum Dramenwerk aus linguistisch-literaturwissenschaftlicher Perspektive
 9. Aristokratismus in Zeitschriften von 1890 bis 1945
  Autor*in: Strobel, Jochen
  Erschienen: 2022
  Verlag:  Eckart Conze, Jan de Vries, Jochen Strobel, Daniel Thiel

  In dieser Datenbank sind die bibliographischen Metadaten von insgesamt 303 Artikeln gesammelt, die dem Aristokratismusdiskurs der Jahre zwischen 1890 und 1945 zugerechnet werden können. Das Korpus bilden 13 Zeitschriften, die im Rahmen des... mehr

   

  In dieser Datenbank sind die bibliographischen Metadaten von insgesamt 303 Artikeln gesammelt, die dem Aristokratismusdiskurs der Jahre zwischen 1890 und 1945 zugerechnet werden können. Das Korpus bilden 13 Zeitschriften, die im Rahmen des DFG-Projektes „Aristokratismus. Historische und literarische Semantik von ‚Adel’ zwischen Kulturkritik der Jahrhundertwende und Nationalsozialismus (1890-1945)“ an der Universität Marburg zwischen 2013 und 2016 untersucht und ausgewertet wurden. Es handelt sich um Zeitschriften mit unterschiedlicher politischer und weltanschaulicher Orientierung aus dem deutschsprachigen Raum. Auswahlkriterien für die Aufnahme der Artikel sind ein zeitgenössischer, meist kulturkritischer Bezug sowie das Auftauchen von Adelssemantiken, also das gesamte Wortfeld ‚Adel᾿ und ‚Aristokratie᾿, einschließlich assoziierter Konzepte und kultureller Kontiguitäten. Über ein engeres Verständnis von Adel als sozialer Formation (im Sinne eines „Geburtsadels“) hinaus wird Adel entsprechend als kulturelles Konzept verstanden, das von den Diskursakteuren jeweils unterschiedlich gefüllt wurde. Als Orientierungshilfe sind jedem aufgeführten Artikel Schlag- und Stichworte zugeordnet, sowie ein längeres Zitat, durch das sich der Artikel im Aristokratismusdiskurs verorten lässt. Die Verschlagwortung spiegelt diskurstypische Themensetzungen und Deutungsmuster.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830); Geschichte und Geografie (900)
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 10. Aischylos "Agamemnon" - Literaturliste
  Autor*in: Neumann, Paula
  Erschienen: 2024
  Verlag:  Neumann, Paula

  Literaturliste zu Aischylos' Tragödie Agamemnon ; 1 mehr

   

  Literaturliste zu Aischylos' Tragödie Agamemnon ; 1

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Italische Literaturen; Lateinische Literatur (870)
  Schlagworte: Klassische Philologie
  Lizenz:

  rightsstatements.org/page/InC/1.0/

 11. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Erschienen: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... mehr

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Englische, altenglische Literaturen (820)
  Lizenz:

  rightsstatements.org/page/InC/1.0/

 12. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Erschienen: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... mehr

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Sprache (400); Englische, altenglische Literaturen (820)
  Schlagworte: Middle Welsh; PoS-tagged data; Experimentelle Linguistik; Computerlinguistik
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 13. c Moskau Fonds 181, Nr. 1405, Opis' 16

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 14. h Georg. 25°8

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 15. Die Grenzboten. Jg. 2, 1842, Zweites Semester.

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Die Grenzboten. Jg. 2, 1842, Zweites Semester.
  Lizenz:

  creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 16. Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier, Hs. 226/1386 8°: Sammelhandschrift

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 17. Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier, 814/1340 4°: Sammelhandschrift

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Nach Keuffer-Kentenich St. Matthias zuzuordnen.
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 18. Nachtwachen. Von Bonaventura.

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Nachtwachen. Von Bonaventura.
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 19. Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier, Hs. 1248/1857 4° Constitutio "Summi magistri"

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Lizenz:

  stmatthias.uni-trier.de/index.php

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 20. ROOT__T1248-digitalisat

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 21. ROOT__T1248-digitalisat

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 22. j mgq 978

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 23. ROOT__S0001-digitalisat

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 24. Stadtbibliothek und Stadtarchiv Trier, Hs. 709/897 4°: Sammelhandschrift

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 25. LXVIII
  Autor*in: George, Stefan

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: George, Stefan: Shakespeare. Sonette, Umdichtung, Vermehrt um einige Stücke aus dem liebenden Pilgrim, Gesamt-Ausgabe der Werke, Endgültige Fassung, Band 12, Berlin: Georg Bondi, 1931.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere