Filtern nach
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 25 von 94024.

 1. Propyläen: Goethes Biographica
  Erschienen: 2017

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Unbestimmt; Weitere
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Technische Zeichnung
  Lizenz:

  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess

 2. Leudal Hanssum te Neer Afronding Hoogwatergeul Proefsleuvenonderzoek ; Afronding Hoogwatergeul Neer-Hanssum, gemeente Leudal ; Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven
  Autor*in: Bouma, N.
  Erschienen: 2017
  Verlag:  ADC ArcheoProjecten

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden... mehr

   

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden van een nieuw aangelegde hoogwatergeul gelegen perceel. Op basis van uitgevoerd vooronderzoek werd in het plangebied een nederzetting of grafveld uit de late prehistorie verwacht. Deze verwachting is tijdens het proefsleuvenonderzoek uitgekomen. Het plangebied is gelegen op een rivierterras uit de Jonge Dryas. De top van het rivierterras bestaat uit rivierduinafzettingen die afgedekt zijn door laatpleistocene oeverafzettingen. In de top van deze oeverafzettingen zijn archeologische sporen en vondsten aangetroffen die duiden op bewoning en begraving in het plangebied in het verleden. De sporen van bewoning bestaan uit paalkuilen of kuilen en aardewerkfragmenten die niet scherper gedateerd kunnen worden dan in de periode Late Bronstijd-Romeinse tijd. Zowel de grondsporen als het vondstmateriaal zijn slecht geconserveerd en ook als geheel is de vindplaats ruimtelijk slecht bewaard gebleven. Tevens is er een crematiegraf aangetroffen, maar ook deze bleek bijzonder slecht geconserveerd. Uitbreiding van de proefsleuf heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van andere (crematie)graven in de directe omgeving van dit graf. Op basis van 14Conderzoek is dit graf gedateerd op 1212-1024 v. Chr. aan het eind van de Midden-Bronstijd of begin van de Late Bronstijd. Zowel op fysieke als op inhoudelijke kwaliteit scoort deze vindplaats laag en is er sprake van een niet-behoudenswaardige vindplaats. Uitzondering hierop vormt de noordoosthoek van het onderzoeksgebied. Hier is een kuil aangetroffen met een bijzondere inhoud. In de opvulling zijn 893 vuursteenfragmenten gevonden, waarvan een groot deel verbrand, en houtskool. Van het vuursteen is meer dan 60% kleiner dan 1 cm. 14Conderzoek van het houtskool leverde een datering op van ca. 3773-3652 voor Chr. aan het eind van de Michelsberg-cultuur. Een mogelijke interpretatie voor dit spoor zou kunnen zijn dat het hier een opgeruimde haardplaats betreft waarvan de resten in een kuil zijn gedeponeerd. Dat zou de grote hoeveelheid verbrande kleine vuursteenafslagen en het houtskool kunnen verklaren en kan duiden op een mogelijk erf of huisplaats uit deze periode in de directe nabijheid. Een dergelijke context is niet of nauwelijks van elders bekend en daarmee bijzonder zeldzaam. In een nabijgelegen proefsleuf zijn enkele vuurstenen artefacten aangetroffen die mogelijk ook in het Midden-Neolithicum A gedateerd kunnen worden en uit dezelfde periode kunnen dateren als de kuil met verbrande vuursteenafslagen. Een directe relatie tussen beide is echter niet aangetoond, maar zou wel kunnen bestaan. Interessant is de vergelijking met opgravingen in Veldhoven-Habraken, Oerle-Zuid en Boxmeer- Sterckwijck waar huisplattegronden uit het Laat-Neolithicum zijn aangetroffen. Deze plattegronden variëren in lengte tussen ca. 25 en 40 m en kunnen vooral herkend worden aan de wandgreppels. In Well-Aijen zijn in 2012 ook resten van een huisplattegrond uit de Michelsberg-cultuur gevonden. Mogelijk is de interpretatie van de greppel in proefsleuf 6 en 7 als perceelsgreppel net als bij het onderzoek in Oerle-Zuid onjuist en maakt deze mogelijk onderdeel uit van een neolithische huisplattegrond. Dit kan alleen met nader onderzoek worden vastgesteld. De aard van vindplaats 1 is niet duidelijk. Hier is op en aan de rand van een restgeul houtskool aangetroffen in een boring. Op vindplaats 2 zijn in elke proefsleuf in de pleistocene oeverafzettingen kleine stukjes of spikkels houtskool waargenomen. Dat zou ook voor vindplaats 1 op kunnen gaan. Gezien de aanwezigheid van een restgeul is ook niet uit te sluiten dat het bijvoorbeeld om verspoeld materiaal gaat of materiaal dat van het terras afkomstig is en naar beneden is gezakt, gerold, gewaaid of gespoeld. Op het terras zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van houtskoolmeilers en ook middeleeuwse sporen zijn niet aangetroffen. Een relatie tussen vindplaats 2 en eventuele houtskoolmeilers is er dus niet. Op en aan de rand van de westelijke restgeul zouden wel deposities kunnen worden verwacht die verband houden met de aangetroffen vindplaatsen.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Niederländisch
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Nichtsemitische afroasiatische Literaturen (893)
  Schlagworte: Archaeology; Nederzetting; onbepaald (NX); Begraving - Crematiegraf (GC)
  Lizenz:

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 3. Datenbank: Sprechsituationen lyrischer Dichtung
  Erschienen: 2012
  Verlag:  Universität Regensburg

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Englische, altenglische Literaturen (820)
 4. Barockpoetik digital: Zwei korpusbasierte Forschungsprojekte zu Aspekten der Konfessionalität und Übersetzung in der deutschen Literaturtheorie des 17. Jahrhunderts
 5. Interaktionale Sprache bei Andreas Gryphius – datenbankbasiertes Arbeiten zum Dramenwerk aus linguistisch-literaturwissenschaftlicher Perspektive
 6. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Erschienen: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... mehr

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Sprache (400); Englische, altenglische Literaturen (820)
  Schlagworte: Middle Welsh; PoS-tagged data; Experimentelle Linguistik; Computerlinguistik
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 7. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Erschienen: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... mehr

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: BASE Fachausschnitt AVL
  Sprache: Unbestimmt
  Medientyp: Unbestimmt
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Englische, altenglische Literaturen (820)
  Lizenz:

  rightsstatements.org/page/InC/1.0/

 8. 2. [Bei den Wassern Babels saßen]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Heinrich Heine: Werke und Briefe in zehn Bänden. Herausgegeben von Hans Kaufmann, 2. Auflage, Berlin und Weimar: Aufbau, 1972.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 9. Tristan und Isolde

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde. Übers. v. Hermann Kurz, Stuttgart: Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung, 1877.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 10. 18. Wlasta

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Johann Gustav Büsching: Volks-Sagen, Märchen und Legenden. Leipzig: Reclam, 1812.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 11. Einzug

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Stefan George: Der siebente Ring. Gesamt-Ausgabe der Werke, Endgültige Fassung, Band 6 / 7, Berlin: Georg Bondi, 1931.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 12. Von Alltag und Sonne

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Cäsar Flaischlen: Gesammelte Dichtungen. Band 1: Von Alltag und Sonne. Gedichte in Prosa, Band 2: Aus den Lehr- und Wanderjahren des Lebens. Gedichte, Brief- und Tagebuchblätter in Versen, Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1921.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 13. Biographie: Beer, Michael
  Autor*in: Editura

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 14. 291. Die Altenberger Kirche

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsche Sagen. Zwei Bände in einem Band. Vollständige Ausgabe nach dem Text der dritten Auflage von 1891, mit der Vorrede der Brüder Grimm zur ersten Auflage 1816 und 1818 und mit einer Vorbemerkung von Hermann Grimm. Nachwort von Lutz Röhrich, München: Winkler, [1965].
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 15. 320. Das Futteln
  Autor*in: Lyncker, Karl

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Karl Lyncker: Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen. Kassel: Verlag von Oswald Bertram, 1854.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 16. 3. [Alt Heiligland, sieh, welch unheilig Hasten]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Anastasius Grün: Gesammelte Werke, Herausgegeben von Ludwig August Frankl, Band 1–4, Berlin: Grote, 1907.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 17. 1. [Ist ein Kind geboren, so geht der Vater im Sonntagskleid, das spanische]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Franz Schönwerth: Aus der Oberpfalz. Sitten und Sagen 1–3, Band 1, Augsburg: Rieger, 1857/58/59.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 18. An Nantchen [1]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Leopold Friedrich Günther von Goeckingk: Gedichte. Neue, verbesserte u. vermehrte Ausgabe, Teil 1–4, Frankfurt a.M.: Hermannsche Buchhandlung, 1821.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 19. Ertz-Hertzog Leopolds

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Hans Aßmann von Abschatz: Poetische Übersetzungen und Gedichte. Faksimiledruck nach der Gesamt-Ausgabe von 1704, Herausgegeben von Erika Alma Metzger, 3, Bern: Herbert Lang, 1970.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik
 20. 553. Das Baumännchen

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Ludwig Bechstein: Deutsches Sagenbuch. [Leipzig: Georg Wigand, 1853]. ed. Karl Martin Schiller. Meersburg, Leipzig: Hendel, 1930.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 21. 169. [Damit das Vieh in den Zwölften keinen Schaden leide, verbirgt man]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Adalbert Kuhn / W. Schwartz: Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg, Pommern, der Mark, Sachsen, Thüringen, Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Westfalen. Leipzig: Brockhaus, 1848.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 22. Zweifel der Jünger

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Stefan George: Das Neue Reich. Gesamt-Ausgabe der Werke, Endgültige Fassung, Band 9, Berlin: Georg Bondi, 1928.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 23. 23. [Die Bopfinger hatten keinen Ratsschreiber. Da hielt]

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Anton Birlinger/ M. R. Buck: Sagen, Märchen und Aberglauben (Volksthümliches aus Schwaben 1). Freiburg im Breisgau: Herder’sche Verlagshandlung, 1861.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 24. Weihe

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Stefan George: Hymnen, Pilgerfahrten, Algabal. Gesamt-Ausgabe der Werke, Endgültige Fassung, Band 2, Berlin: Georg Bondi, 1928.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Andere
 25. Die Hochzeitsnacht

  Export in Literaturverwaltung
  Quelle: TextGrid Repository
  Sprache: Deutsch
  Format: Online
  Übergeordneter Titel: Joseph von Eichendorff: Werke. Nach den Ausgaben letzter Hand unter Hinzuziehung der Erstdrucke herausgegeben von Ansgar Hillach, Bd. 1–3, München: Winkler, 1970 ff.
  Lizenz:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Bemerkung(en):
  Dateityp: Text
  Genre: Lyrik