Narrow Search
Last searches

Results for *

Displaying results 1 to 25 of 93998.

 1. Leudal Hanssum te Neer Afronding Hoogwatergeul Proefsleuvenonderzoek ; Afronding Hoogwatergeul Neer-Hanssum, gemeente Leudal ; Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven
  Author: Bouma, N.
  Published: 2017
  Publisher:  ADC ArcheoProjecten

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden... more

   

  Other ; ADC ArcheoProjecten heeft een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Hanssum te Neer. Ten behoeve van zowel natuur- als waterbergingsdoelen is voorzien in de ontgronding van een direct ten zuiden van een nieuw aangelegde hoogwatergeul gelegen perceel. Op basis van uitgevoerd vooronderzoek werd in het plangebied een nederzetting of grafveld uit de late prehistorie verwacht. Deze verwachting is tijdens het proefsleuvenonderzoek uitgekomen. Het plangebied is gelegen op een rivierterras uit de Jonge Dryas. De top van het rivierterras bestaat uit rivierduinafzettingen die afgedekt zijn door laatpleistocene oeverafzettingen. In de top van deze oeverafzettingen zijn archeologische sporen en vondsten aangetroffen die duiden op bewoning en begraving in het plangebied in het verleden. De sporen van bewoning bestaan uit paalkuilen of kuilen en aardewerkfragmenten die niet scherper gedateerd kunnen worden dan in de periode Late Bronstijd-Romeinse tijd. Zowel de grondsporen als het vondstmateriaal zijn slecht geconserveerd en ook als geheel is de vindplaats ruimtelijk slecht bewaard gebleven. Tevens is er een crematiegraf aangetroffen, maar ook deze bleek bijzonder slecht geconserveerd. Uitbreiding van de proefsleuf heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van andere (crematie)graven in de directe omgeving van dit graf. Op basis van 14Conderzoek is dit graf gedateerd op 1212-1024 v. Chr. aan het eind van de Midden-Bronstijd of begin van de Late Bronstijd. Zowel op fysieke als op inhoudelijke kwaliteit scoort deze vindplaats laag en is er sprake van een niet-behoudenswaardige vindplaats. Uitzondering hierop vormt de noordoosthoek van het onderzoeksgebied. Hier is een kuil aangetroffen met een bijzondere inhoud. In de opvulling zijn 893 vuursteenfragmenten gevonden, waarvan een groot deel verbrand, en houtskool. Van het vuursteen is meer dan 60% kleiner dan 1 cm. 14Conderzoek van het houtskool leverde een datering op van ca. 3773-3652 voor Chr. aan het eind van de Michelsberg-cultuur. Een mogelijke interpretatie voor dit spoor zou kunnen zijn dat het hier een opgeruimde haardplaats betreft waarvan de resten in een kuil zijn gedeponeerd. Dat zou de grote hoeveelheid verbrande kleine vuursteenafslagen en het houtskool kunnen verklaren en kan duiden op een mogelijk erf of huisplaats uit deze periode in de directe nabijheid. Een dergelijke context is niet of nauwelijks van elders bekend en daarmee bijzonder zeldzaam. In een nabijgelegen proefsleuf zijn enkele vuurstenen artefacten aangetroffen die mogelijk ook in het Midden-Neolithicum A gedateerd kunnen worden en uit dezelfde periode kunnen dateren als de kuil met verbrande vuursteenafslagen. Een directe relatie tussen beide is echter niet aangetoond, maar zou wel kunnen bestaan. Interessant is de vergelijking met opgravingen in Veldhoven-Habraken, Oerle-Zuid en Boxmeer- Sterckwijck waar huisplattegronden uit het Laat-Neolithicum zijn aangetroffen. Deze plattegronden variëren in lengte tussen ca. 25 en 40 m en kunnen vooral herkend worden aan de wandgreppels. In Well-Aijen zijn in 2012 ook resten van een huisplattegrond uit de Michelsberg-cultuur gevonden. Mogelijk is de interpretatie van de greppel in proefsleuf 6 en 7 als perceelsgreppel net als bij het onderzoek in Oerle-Zuid onjuist en maakt deze mogelijk onderdeel uit van een neolithische huisplattegrond. Dit kan alleen met nader onderzoek worden vastgesteld. De aard van vindplaats 1 is niet duidelijk. Hier is op en aan de rand van een restgeul houtskool aangetroffen in een boring. Op vindplaats 2 zijn in elke proefsleuf in de pleistocene oeverafzettingen kleine stukjes of spikkels houtskool waargenomen. Dat zou ook voor vindplaats 1 op kunnen gaan. Gezien de aanwezigheid van een restgeul is ook niet uit te sluiten dat het bijvoorbeeld om verspoeld materiaal gaat of materiaal dat van het terras afkomstig is en naar beneden is gezakt, gerold, gewaaid of gespoeld. Op het terras zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van houtskoolmeilers en ook middeleeuwse sporen zijn niet aangetroffen. Een relatie tussen vindplaats 2 en eventuele houtskoolmeilers is er dus niet. Op en aan de rand van de westelijke restgeul zouden wel deposities kunnen worden verwacht die verband houden met de aangetroffen vindplaatsen.

   

  Export to reference management software
  Source: BASE Selection for Comparative Literature
  Language: Dutch
  Media type: Undefined
  Format: Online
  DDC Categories: 893
  Subjects: Archaeology; Nederzetting; onbepaald (NX); Begraving - Crematiegraf (GC)
  Rights:

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 2. Datenbank: Sprechsituationen lyrischer Dichtung
  Published: 2012
  Publisher:  Universität Regensburg

  Export to reference management software
  Source: BASE Selection for Comparative Literature
  Language: Undetermined
  Media type: Undefined
  Format: Online
  DDC Categories: 820
 3. Propyläen: Goethes Biographica
  Published: 2017

  Export to reference management software
  Source: BASE Selection for Comparative Literature
  Language: German
  Media type: Undefined; Other
  Format: Online
  DDC Categories: 830
  Subjects: Technische Zeichnung
  Rights:

  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess

 4. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Published: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... more

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export to reference management software
  Source: BASE Selection for Comparative Literature
  Language: Undetermined
  Media type: Undefined
  Format: Online
  DDC Categories: 400; 820
  Subjects: Middle Welsh; PoS-tagged data; Experimentelle Linguistik; Computerlinguistik
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 5. PoS-tagged Middle Welsh texts from Oxford, Jesus College MS. 119
  Published: 2018

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at... more

   

  Middle Welsh PoS-tagged texts from Oxford, Jesus College MS. 119, as transcribed in Luft, Diana; Thomas, Peter Wynn; Smith, D. Mark (2013): Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425. Cardiff University. Available online at www.rhyddiaithganoloesol.caerdydd.ac.uk. PoS-tagging by Marieke Meelen, preprocessing and manual correction by Elena Parina and Raphael Sackmann. These data are part of the project ‚Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene - Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und syntaktischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten’ funded by Fritz Thyssen Foundation, P.I. Prof. Dr. Erich Poppe, 1-10.2015-30.09.2018 For the tags see Meelen, Marieke (2016): Why Jesus and Job spoke bad Welsh. The origin and distribution of V2 orders in Middle Welsh. Utrecht: LOT. Available online at www.lotpublications.nl/why-jesus-and-job-spoke-bad-welsh. pp. 328-330.

   

  Export to reference management software
  Source: BASE Selection for Comparative Literature
  Language: Undetermined
  Media type: Undefined
  Format: Online
  DDC Categories: 820
  Rights:

  rightsstatements.org/page/InC/1.0/

 6. Barockpoetik digital: Zwei korpusbasierte Forschungsprojekte zu Aspekten der Konfessionalität und Übersetzung in der deutschen Literaturtheorie des 17. Jahrhunderts
 7. Interaktionale Sprache bei Andreas Gryphius – datenbankbasiertes Arbeiten zum Dramenwerk aus linguistisch-literaturwissenschaftlicher Perspektive
 8. Auf einen ruhmredigen und schlechten Maler

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Friedrich von Hagedorn: Sämmtliche poetische Werke, Leipzig: Reclam, o.J.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 9. Leo Armenius

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: drama
 10. Der Frühling 5

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Georg Heym: Dichtungen und Schriften. Gesamtausgabe. Herausgegeben von Karl Ludwig Schneider, Band 1–2, Hamburg, München: Ellermann, 1960 ff.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 11. 82. Spanheims Gründung

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Ludwig Bechstein: Deutsches Sagenbuch. [Leipzig: Georg Wigand, 1853]. ed. Karl Martin Schiller. Meersburg, Leipzig: Hendel, 1930.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: other
 12. Gute Freunde

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Ludwig Eichrodt: Lyrische Karrikaturen, Lahr 1869.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 13. 2. [Einem alten Weibe brachte Stöpke, mit dem sie in Verbindung stand]

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Georg Schambach / Wilhelm Müller: Niedersächsische Sagen und Märchen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1855.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: other
 14. Johannes und Esther

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Wilhelm Müller: Gedichte. Vollständige kritische Ausgabe mit Einleitung und Anmerkungen besorgt von James Taft Hatfield, Berlin: B. Behr’s Verlag, 1906 [= Deutsche Literaturdenkmale, Nr. 137 = 3. Folge, Nr. 17].
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 15. Im Theater des Dionysos

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Adolf Friedrich von Schack: Gesammelte Werke in zehn Bänden. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage, Band 2, Stuttgart: Cotta, 1897.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 16. An Wilhelm Hemsen in Stuttgart

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Paul Heyse: Gesammelte Werke, 3 Reihen in 15 Bänden, Stuttgart: Cotta, 1924. [Nachdruck: Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag, 1991].
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 17. 142. Die Kirche ohne Thurm

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Jodocus Deodatus Hubertus Temme: Die Volkssagen von Pommern und Rügen. Berlin: Nicolai, 1840.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: other
 18. [Was steht so starck und fest als unser Held Eugen]

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Johann Christian Günther: Sämtliche Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe, Herausgegeben von W. Krämer, 6 Bände, Band 4, Leipzig: Karl Hiersemann, 1935.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 19. 581. Der Stadtpfeifer aus Orlamünde

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Ludwig Bechstein: Deutsches Sagenbuch. [Leipzig: Georg Wigand, 1853]. ed. Karl Martin Schiller. Meersburg, Leipzig: Hendel, 1930.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: other
 20. 37. Der Weiberfeind zu St. Afra

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Johann Georg Theodor Grässe: Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen. Band 1, 2. Aufl., Dresden: Schönfeld, 1874.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: other
 21. 43. Mystik

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Friedrich Müller (Maler Müller): Gedichte. Eine Nachlese, Herausgegeben Graf Yorck, Jena 1873.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 22. Der Pilgrim vor St. Just

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: August Graf von Platen: Werke in zwei Bänden. Band 1: Lyrik. Herausgegeben von Kurt Wölfel und Jürgen Link, München: Winkler, 1982.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 23. Ralf Douglas

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Felix Dahn: Gesammelte Werke. Erzählende und poetische Schriften, Zweite Reihe, Band 5: Gedichte und Balladen (Auswahl), Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1912.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 24. [Die Völker stehen in Wechselbeziehungen zu einander]
  Author: May, Karl

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Himmelsgedanken. Gedichte von Karl May. Freiburg i.Br.: Friedrich Ernst Fehsenfeld (1900). XI, 360 S., 2 Bl.
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: verse
 25. 1431. An Erich Bachmann

  Export to reference management software
  Source: TextGrid Repository
  Language: German
  Format: Online
  Parent title: Busch, Wilhelm: Sämtliche Briefe. Kommentierte Ausgabe in zwei Bänden, Band I: Briefe 1841 bis 1892, Band II: Briefe 1893 bis 1908, hg. v. Friedrich Bohne, Hannover: Wilhelm-Busch-Gesellschaft, 1968 (Bd. I), 1969 (Bd. II).
  Rights:

  creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/legalcode

  Notes:
  File type: text
  Genre: other