Narrow Search
Last searches

Results for *

Displaying results 1 to 25 of 89.

 1. Dzieje literatury polskiej
  od poczatków do czasów najnowszych
  Published: 1970
  Publisher:  Państw. Wyd. Nauk, Warszawa

  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Union catalogues
  Language: Polish
  Media type: Book
  RVK Categories: KO 1306
  Subjects: Literatur; Polnisch
  Scope: 680 S., zahlr. Ill.
  Notes:

  Bibliographie S. 653 - 659

 2. Prace historycznoliterackie
  = Schedae litterariae
  Author:
  Published: 1959-2003; früher; 1998-1999
  Publisher:  Wydawn. Ksie̜garnia Akad., Kraków ; Państw. Wydawn. Naukowe, Warszawa [u.a.] ; Nakł. Uniw. Jagiellońskiego ; Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego

  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Union catalogues
  Language: Polish; English
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0083-436X
  RVK Categories: KS 2128 ; KW 4170 ; KA 9105
  DDC Categories: 800
  Series: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Subjects: Literatur; Zeitschrift; Slawische Sprachen; Literatur; Zeitschrift
  Notes:

  Bis 94.1999 als Schriftenreihe ersch.

 3. Prace historycznoliterackie
  = Schedae litterariae
  Author:
  Published: 1959-2003; früher; 1998-1999
  Publisher:  Wydawn. Ksie̜garnia Akad., Kraków ; Państw. Wydawn. Naukowe, Warszawa [u.a.] ; Nakł. Uniw. Jagiellońskiego ; Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego

  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish; English
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0083-436X
  Title of the higher-level work:
  RVK Categories: KS 2128 ; KW 4170 ; KA 9105 ; KW 4170 ; KS 2128 ; KA 9105
  Subjects: Literatur; Zeitschrift; ; Slawische Sprachen; Literatur; Zeitschrift;
  Notes:

  Bis 94.1999 als Schriftenreihe ersch.

 4. Pamie̜tnik słowiański
  czasopismo naukowe poświe̜cone słowianoznawstwu
  Author:
  Published: 1949-2013; -1997
  Publisher:  Wydawn. Naukowe Semper, Warszawa

  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademiebibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0078-866X
  Other identifier:
  swets: 99900518
  RVK Categories: KA 1000 ; KA 1000
  Subjects: Slawistik; Zeitschrift; ; Literatur; Slawische Sprachen;
 5. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej
  Author:
  Published: 1963-; 1994-2007; 1963-1992
  Publisher:  Fundacja "Centrum Mie̢dzynarodowych Badań Polonistycznych", Warszawa ; Wydawnictwo IBL, Wrocław ; Ossolineum

  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademiebibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0084-4411
  Subjects: Poetik; Polnisch; Literatur; ; Polnisch; Literatur; Aufsatzsammlung; ; Poetik; Polnisch; Literatur;
 6. Filologia polska
  Author:
  Published: 1959-2006

  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0083-4483; 0208-5321; 0860-1232
  Other identifier:
  swets: 99900587a
  RVK Categories: KA 1000 ; KA 1000
  Subjects: Polonistik; Zeitschrift; ; Russisch; Aufsatzsammlung; ; Russistik; ; Polnisch; Literatur;
  Notes:

  Inhaltl. Gliederung in: Literatura; Jȩzykoznawstwo

 7. Polska bibliografia literacka
  Author:
  Published: 1954-2000; anfangs
  Publisher:  Acarus [u.a.], Warszawa [u.a.]

  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademiebibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0079-3590
  RVK Categories: KC 3000 ; KO 1300 ; KC 3000 ; KO 1300
  Subjects: Polnisch; Literatur; Bibliografie;
 8. Studia Rossica Posnaniensia
  Author:
  Published: 1970-
  Publisher:  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish; Russian
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0081-6884
  Other identifier:
  swets: 99900628
  RVK Categories: KA 1000 ; KA 1000
  Subjects: Russisch; Literatur; Zeitschrift; ; Russisch; Linguistik; Zeitschrift;
  Notes:

  Herausgeber früher: Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza, Wydział Filologiczny

 9. Pamie̜tnik teatralny
  czasopismo kwartalne poświe̜cone historii i krytyce teatru
  Author:
  Published: 1952-; 1952-1959; 1960-1970; 1971-1990
  Publisher:  IS PAN, Warszawa ; Państwowy Inst. Sztuki ; Wydawn. Artystyczne i Filmowe ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich

  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademiebibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish; French
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0031-0522
  Subjects: Literatur; Polnisch; Geschichte;
  Notes:

  Beteil. Körp. bis 1959: Państwowy Instytut Sztuki

  33.1984,1/2 fälschlich als Bd. 32. bez.

 10. Teatra w Polsce
  Published: 1953-1992
  Publisher:  Państwowy Instytut Wydawniczy, [Warszawa]

  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish
  Media type: Book
  Format: Print
  Title of the higher-level work:
  Subjects: Literatur; Polnisch; Geschichte;
  Other subjects: Theater; Theater
  Notes:

  First 3 vols. published in 1953 by PIW. Vol. 4, in 3 parts, published from unedited manuscripts by Universitas, in Krakow, in 1992

  Ursprüngliches Erscheinungsjahr: 1873-1879

 11. Pomosty
  Dolnośla̜ski rocznik literacki
  Author:
  Published: 1966-; 1966-1973
  Publisher:  Ossolineum, Wrocław

  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 1427-6208
  Title of the higher-level work:
  Subjects: Niederschlesien; Literatur; Polnisch; Zeitschrift;
 12. Z przemian w literaturze polskiej lat 1907-1917
  Published: 1970
  Publisher:  Zaklad Narod. im. Ossolinskich, Wroclaw

  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademiebibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Union catalogues
  Language: Polish
  Media type: Book
  Format: Print
  Series: Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademija Nauk, Oddział w Krakowie ; 24
  Subjects: Polnisch; Literatur; Geschichte 1907-1917;
  Scope: 110 S
  Notes:

  Französ. Resumé

 13. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej
  Author:
  Published: 1963-; 1963-1992; 1994-2007
  Publisher:  Fundacja "Centrum Mie̢dzynarodowych Badań Polonistycznych", Warszawa ; Ossolineum, Wrocław ; Wydawnictwo IBL

  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Union catalogues
  Language: Polish
  Media type: Journal
  ISSN: 0084-4411
  DDC Categories: 890
  Subjects: Polnisch; Poetik; Literatur; Aufsatzsammlung
 14. Pomosty
  Dolnośla̜ski rocznik literacki
  Author:
  Published: 1966-; 1966-1973
  Publisher:  Ossolineum, Wrocław

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish
  Media type: Journal
  ISSN: 1427-6208
  RVK Categories: KP 6275
  DDC Categories: 891.8
  Subjects: Literatur; Polnisch
 15. Studia Rossica Posnaniensia
  Author:
  Published: 1970-
  Publisher:  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish; Russian
  Media type: Journal
  ISSN: 0081-6884
  RVK Categories: KA 1000
  DDC Categories: 890
  Subjects: Literatur; Linguistik; Zeitschrift; Russisch
  Notes:

  Herausgeber früher: Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza, Wydział Filologiczny

 16. Prace historycznoliterackie
  = Schedae litterariae
  Author:
  Published: 1959-2003; früher; 1998-1999
  Publisher:  Wydawn. Ksie̜garnia Akad., Kraków ; Państw. Wydawn. Naukowe, Warszawa [u.a.] ; Nakł. Uniw. Jagiellońskiego ; Wydawn. Uniw. Jagiellońskiego

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish; English
  Media type: Journal
  ISSN: 0083-436X
  Title of the higher-level work:
  RVK Categories: KA 9105 ; KA 1000 ; KS 2128 ; KW 4170
  DDC Categories: 800
  Series: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Subjects: Slawische Sprachen; Literatur; Zeitschrift
  Notes:

  Bis 94.1999 als Schriftenreihe ersch.

 17. Polska bibliografia literacka
  Author:
  Published: 1954-2000; anfangs
  Publisher:  Acarus [u.a.], Warszawa [u.a.]

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish
  Media type: Journal
  ISSN: 0079-3590
  RVK Categories: KC 3000 ; KO 1300
  DDC Categories: 010
  Subjects: Bibliografie; Literatur; Polnisch
 18. Polska bibliografia literacka
  Author:
  Published: 1954-2000; anfangs
  Publisher:  Acarus [u.a.], Warszawa [u.a.]

  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Union catalogues
  Language: Polish
  Media type: Journal
  Format: Print
  ISSN: 0079-3590
  RVK Categories: KC 3000 ; KO 1300
  DDC Categories: 010
  Subjects: Polnisch; Literatur; Bibliografie
 19. Zapiski bez daty
  Published: 1970
  Publisher:  PIW, Warszawa

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish
  Media type: Book
  RVK Categories: KP 4091 ; KP 4093
  Subjects: Literatur; Literature; Polish literature
  Scope: 423 S.
 20. Podstawowe problemy współczesnej metodyki literatury
  [wprowadzenie do metodyki literatury]
  Published: 1970
  Publisher:  PWN, Warszawa

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Content notes
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin; Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish
  Media type: Book
  RVK Categories: KD 5465
  Subjects: Literatur; Methode; Polnisch
  Scope: 298 S.
 21. O funkcji poznawczej dzieła literackiego
  Published: 1970
  Publisher:  Akad., Wrocław [u.a.]

  Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademiebibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin; Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish; English
  Media type: Book
  RVK Categories: KD 5485
  Series: Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej ; 18
  Subjects: Literatur; Kognition
  Scope: 193 S.
  Notes:

  Mit engl. Zsfassg:] The cognitive function of a literary work

 22. Z przemian w literaturze polskiej
  lat 1907 - 1917
  Published: 1970
  Publisher:  Ossolineum, Wrocław [u.a]

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin; Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Language: Polish
  Media type: Book
  RVK Categories: KP 1207
  Series: Prace Komisji Historycznoliterackiej ; 24
  Subjects: Literatur; Polnisch
  Scope: 110 S.
 23. Słownik terminów literackich
  teoria i nauki pomocnicze literatury
  Published: 1970
  Publisher:  Zakł. nar. im. Ossolińskich, Wrocław [u.a.]

  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Staatsbibliothek zu Berlin
  Language: Polish
  Media type: Book
  RVK Categories: KD 5238
  Edition: Wyd. 3., zmienione i rozszerzone
  Subjects: Russisch; Literaturwissenschaft; Polnisch; Wörterbuch; Fachsprache; Literatur
  Scope: 411 S.
 24. Polsko-łużyckie stosunki literackie
  tom studiów = Les liens culturels de la Slovénie avec la Pologne et la Lusace
  Author:
  Published: 1970
  Publisher:  Akad., Wrocław [u.a.]

  Freie Universität Berlin, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Content notes
  Source: Philologische Bibliothek, FU Berlin
  Involved: Śliziński, Jerzy
  Language: Polish; French
  Media type: Book
  RVK Categories: KO 1503
  Subjects: Literatur; Polnisch
  Scope: 265 S.
 25. Polscy pisarze współcześni
  Informator 1944 - 1968
  Author:
  Published: 1970
  Publisher:  Agencja Autorska, Warszawa

  Humboldt-Universität zu Berlin, Universitätsbibliothek, Zentralbibliothek, Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Europa-Universität Viadrina, Universitätsbibliothek
  Unlimited inter-library loan, copies and loan
  Export to reference management software   RIS file
    BibTeX file
  Source: Union catalogues
  Involved: Bartelski, Lesław M. (Sonstige)
  Language: Polish
  Media type: Book
  RVK Categories: KO 1315 ; KP 5600
  Edition: Wyd. 1
  Subjects: Letterkunde; Pisarze polscy - 1945- - biografie - słowniki; Pools; Literatur; Polnisch; Polish literature; Schriftsteller; Biografie
  Scope: 303 S., Ill.
  Notes:

  :