CompaRe durchsuchen

Recherchieren Sie hier in allen Dokumenten, die auf CompaRe publiziert wurden.

Filtern nach
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 11 bis 15 von 2911.

 1. Ehrdelikte im Scheinwerferlicht : zu Feo Aladags Migrantendrama "Die Fremde" Hakaret suçlarına Yakın Bakış : Feo Aladag'ın Göçmen Filmi Die Fremde Üzerine Honorary violations in the limelight : to Feo Aladag's migrant drama entitled Die Fremde

  Bu çalışmada geleneksel Türk namus anlayışı, biçimleri ve toplumda ve ailede erkek ve kadının konumu ile görevleri üzerine etkisi tartışılacaktır. Burada özellikle, genel olarak ve göçmenlik yaşamında namus cinayetlerini teşvik eden ve bu suçun... mehr

   

  Bu çalışmada geleneksel Türk namus anlayışı, biçimleri ve toplumda ve ailede erkek ve kadının konumu ile görevleri üzerine etkisi tartışılacaktır. Burada özellikle, genel olarak ve göçmenlik yaşamında namus cinayetlerini teşvik eden ve bu suçun toplum tarafından görmezlikten gelinmesini sağlayan faktörler açığa çıkarılacaktır. Bu amaçla yazar, Feo Aladag'ın sosyal açıdan ilginç ve göçmenliği konu edinen ve böylece tartışmaların bir parçası olan "Die Fremde" adlı filmini ele alacaktır. Söz konusu film, gerçeğe yakın sahneleri ile gündemdeki olguyu objektif ve eleştirel olarak tartışmaktadır. This article depicts the traditional Turkish understanding of honour, its forms and impact on the position and tasks of women and men in family and society. In particular, the text outlines factors favouring honourable murders in general and in migration contexts, which lead to these criminal acts being ignored in public life. For this purpose, the author refers to Feo Aladag's migrant drama entitled "Die Fremde", where this socially controversial issue was handled and thus brought to light. The film mentioned, with scenes closely linked to reality, handles the phenomenon in question in a critical and objective way.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Aladag, Feo; Ehrenmord
  Lizenz: Veröffentlichungsvertrag für Publikationen
 2. Hyperkulturalität und/oder Transdifferenz : Inszenierungen postmoderner Identitäten im interkulturellen Film am Beispiel von Yasemin Samderelis "Almanya–Willkommen in Deutschland" Hiperkültürlülük ve/ya Transayrım : Yasemin Samdereli'nin "Almanya-Willkommen in Deutschland" adlı kültürlerarası film örneğinde postmodern kimlikler

  Kültürlerarası Germanistik'in gittikçe artan bir şekilde kültür bilimsel ve medya bilimsel yönelimi, aynı zamanda ayrımlaştırıcı, dinamik ve çok kültürel yaklaşımı sağlayan yeni konseptlerle karşı karşıya gelmeyi de beraberinde getirmektedir. Böylece... mehr

   

  Kültürlerarası Germanistik'in gittikçe artan bir şekilde kültür bilimsel ve medya bilimsel yönelimi, aynı zamanda ayrımlaştırıcı, dinamik ve çok kültürel yaklaşımı sağlayan yeni konseptlerle karşı karşıya gelmeyi de beraberinde getirmektedir. Böylece "(hyper)kültürlülük" (Hyperkulturalität) ve "(trans)ayrım" (Transdifferenz) gibi yeni kültürel-felsefi konseptler, "kendinin olan" ile "kendinin olmayan" arasında katı ve mantıksal ayrımları aşarak, küreselleşme çağındaki sınırların geçirgenliğini ve toplumun iç heterojenliğini uygun bir biçimde gözetmeye çalışmaktadır. Bu arka plan çerçevesinde çalışmamda 'Almanya – Willkommen in Deutschland' (Samdereli 2011) adlı filmi bu kavramsallıklar ışığında incelenecek ve filmin söylem analizi yapılacaktır. Günümüze kadar Türk-Alman göç sinemasında çoğunlukla görülenin aksine, bu film örneği ağırlıklı olarak geleneksel görüş açılarından ve klişelerden ayrışan bir (göç sonrası) bakış açısına odaklanmaktadır. Bu çalışmada temel olarak aidiyetin ve kimlik oluşumunun kolektif ve bireysel fenomenlerinin film aracılığıyla nasıl ortaya çıktığı gösterilecektir. Bu sırada yeni kültürel-teorik konseptlerin bu olguları ne ölçüde yansıtabildiği sorusu ise tartışılacaktır. Eine immer dringlicher geforderte kultur- und medienwissenschaftliche Orientierung der interkulturellen Germanistik erfordert zugleich auch eine Auseinandersetzung mit neueren Konzepten, die differenzierende, dynamische und multiperspektivische Ansätze anbieten. So bemühen sich neuere kulturphilosophische Konzepte wie die Hyperkulturalität und Transdifferenz über rigide binäre Unterscheidungen zwischen "Eigenem" und "Fremden" hinauszugehen und der Durchlässigkeit der Grenzen und der internen Heterogenität von Gesellschaften im Zeitalter der Globalisierung in angemessener Weise gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund untersuche ich in meinem Beitrag den Film "Almanya – Willkommen in Deutschland" (Samdereli 2011) im Rahmen einer diskursiven Auseinandersetzung mit diesen Begrifflichkeiten. Entgegen bisheriger Darstellungen im so genannten türkisch-deutschen Migrantenkino fokussiert dieses Filmbeispiel verstärkt eine (postmigrantische) Perspektive, die mit tradierten Sichtweisen und Klischees bricht. Grundsätzlich soll herausgestellt werden, wie kollektive und individuelle Phänomene von Zugehörigkeit und Identitiätskonstruktion mit filmischen Mitteln dargestellt werden. Zur Diskussion gestellt soll dabei die Frage, inwiefern neuere kulturtheoretische Konzepte dabei greifen.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Interkulturalität; Film; Almanya - Willkommen in Deutschland; Identität <Motiv>; Şamdereli, Yasemin
  Lizenz: Veröffentlichungsvertrag für Publikationen
 3. Yorumlayıcı Çeviri Kuramı'ndan Çeviri Eğitimine : Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi

  D. Seleskovitch ve M. Lederer'in birlikte geliştirmiş oldukları Yorumlayıcı Çeviri (Anlam) Kuramı, çevirmeni merkeze koyan bir yaklaşım gösterir. Çeviriye ilişkin kuramsallaşmanın tarihine bakılırsa; önceki yüzyıllardan günümüze değin çevirmenin... mehr

   

  D. Seleskovitch ve M. Lederer'in birlikte geliştirmiş oldukları Yorumlayıcı Çeviri (Anlam) Kuramı, çevirmeni merkeze koyan bir yaklaşım gösterir. Çeviriye ilişkin kuramsallaşmanın tarihine bakılırsa; önceki yüzyıllardan günümüze değin çevirmenin rolünü öne çıkaran görüş ve düşüncelere rastlanmaktadır. 90'lı yıllardan sonra belirginleşen bilişsel yaklaşımlar, alana yeni kazanımlar sağlamış, çeviribilim araştırmalarının uygulama alanına yansıyarak kültürlerarası veya dillerarası aktarımın başat aktörü olarak 'çevirmen'in bilişsel bakımdan yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlamıştır. Bilişsel odaklı bir görünüm sergileyen çevirmen merkezli yaklaşımlar, çevirinin başarısının çevirmene bağlı olduğu görüşünden hareketle çevirmenin çeviri eylemi sırasında zihninde olup bitenlerin, bilişsel süreçlerinin işleyişinin ve dili kullanma mekanizmasının açıklığa kavuşturulmasını öngörür.

  Bu çalışmanın amacı, Yorumlayıcı Çeviri Kuramı doğrultusunda 'anlama'nın koşulları olarak öne çıkan saptamaları ortaya koyarak çevirmenin sahip olması gereken özniteliklere ilişkin izdüşümleri serimlemektir. Bu amaç doğrultusunda, anlamın kavranması sürecinde çevirmenin zihinsel süreçlerinin nasıl işlediği, çevirmenin bu süreçleri nasıl yönettiği betimlenmeye ve söylem çözümlemesine dayanan Yorumlayıcı Çeviri Kuramı ve Yorumlayıcı Çeviri Yöntemi'nde yer alan düşünsel veriler görünür kılınmaya çalışılacaktır. The Interpretive Theory of Translation (the Theory of Sense) developed by Danica Seleskovitch and Marianne Lederer provides an approach placing translators at the centre of research. The research on the history of translation theories observed that the notions and views highlighting the role of translators have emerged over the last centuries. The cognitive approaches have contributed to the field of translation over the last two decades thanks to their implications in applied translation studies. Thus the translator, the major actor in intercultural and/or interlingual transfer, has been reevaluated in terms of cognition. Cognitively oriented translation approaches project that the cognitive processes of translation and the language using mechanism should be revealed. These approaches focus on the role of translators, and claim that the success of a translation depends on the translator.

  The aim of this paper is to suggest the determinations highlighted as the conditions of "comprehension" in accordance with the The Interpretive Theory of Translation (the Theory of Sense). The other aim is to introduce the projections as to the required qualifications of translators. In parallel with this aim the paper focuses on exploring how the cognitive proccesses occur in the process of comprehension of sense, and how the translator manages these processes. The Interpretive Theory of Translation (the Theory of Sense) and The Interpretive Method of Translation, which are based on discourse analysis, are described in terms of their theoretical foundations.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Türkisch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Linguistik (410)
  Schlagworte: Übersetzungstheorie; Übersetzungswissenschaft
  Lizenz: Veröffentlichungsvertrag für Publikationen
 4. Wir neuen Deutschen. Wer wir sind, was wir wollen

  Rezension zu Topçu, Özlem/Bota, Alice/Pham, Khuê (2012): Wir neuen Deutschen. Wer wir sind, was wir wollen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 176 S. mehr

   

  Rezension zu Topçu, Özlem/Bota, Alice/Pham, Khuê (2012): Wir neuen Deutschen. Wer wir sind, was wir wollen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 176 S.

   

  Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
    BibTeX-Format
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Rezension
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literatur und Rhetorik (800)
  Schlagworte: Deutschland; Einwanderer; Nachkomme; Selbstverständnis; Soziales Lebensgefühl
  Lizenz: Veröffentlichungsvertrag für Publikationen
 5. V. Internationaler Kongress der Komparatistik an der Universität Mersin : eine Nachlese

  Das wissenschaftliche Interesse auf dem Feld der Komparatistik ist in den letzten Jahren in der Türkei – auch dank wachsender Institutionalisierung des Fachgebietes – stark gestiegen. Ein Kennzeichen dafür ist der V. Internationale Kongress der... mehr

   

  Das wissenschaftliche Interesse auf dem Feld der Komparatistik ist in den letzten Jahren in der Türkei – auch dank wachsender Institutionalisierung des Fachgebietes – stark gestiegen. Ein Kennzeichen dafür ist der V. Internationale Kongress der Komparatistik. So treffen sich alle zwei Jahre Literaturwissenschaftler aus der ganzen Welt auf dem Internationalen Kongress der Komparatistik in der Türkei.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Bericht
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literatur und Rhetorik (800)
  Schlagworte: Kongress; Vergleichende Literaturwissenschaft; Türkei
  Lizenz: Veröffentlichungsvertrag für Publikationen