CompaRe durchsuchen

Recherchieren Sie hier in allen Dokumenten, die auf CompaRe publiziert wurden.

Filtern nach
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 5 von 585.

 1. Vergleich der Ergebnisse eines Projekts mit den Selbsteinschӓtzungen der angehenden türkischen Deutschlehrer in Bezug auf die Schreibkompetenz : Beispiel Istanbul Universitӓt Comparison of a project and self- assessment results of writing skills of German language teacher candidates : Istanbul University case İstanbul Üniversitesi Örneğinde Aday Almanca Öğretmenlerinin Yazma Yetisine Yönelik Öz Değerlendirmeleri ile Proje Sonuçlarının Karşılaştırılması
  Erschienen: 17.10.2018

  Present conditions are affecting the educational process and as a result of these changes restructuring these processes is essential. There is no doubt that in teaching foreign languages in general and in particular German as a foreign language, one... mehr

   

  Present conditions are affecting the educational process and as a result of these changes restructuring these processes is essential. There is no doubt that in teaching foreign languages in general and in particular German as a foreign language, one of the prerequisites to gain for providing a qualified German language teaching is the training of qualified and well equipped German teachers. In this context one of the substantial competences in the training process is the linguistic competence. It is aimed that at the end of their study period, German language teacher candidates should have the ability of using the German language in written and spoken area and creating models for their prospective students.

  Despite the new technological developments writing has not lost its importance; on the contrary, ist importance has been increasing day by day. German teacher candidates should be trained to be able to express themself written as well as verbally to respond to their students' writing needs. For this reason students who graduated from the German Language Teaching Department of Hasan Ali Yücel Faculty of Education of Istanbul University in 2013-2014 academic year were asked to evaluate their writing competence.

  The self assessments results of the candidate teachers are going to be compared with the results of the writing competence part of the Goethe Zertifikat C1 examination. The aim is to determine proficiency in the duration of 4 years. The results also constitute the scientific basis of curricular discussions in the field of writing courses of the German Language Teaching Department.

  Günümüz koşulları, eğitim süreçlerini de etkileyen, onların yeniden yapılandırılmalarını gerektiren ve değişimlerin gerçekleştiği bir süreçtir. Kuşkusuz genelinde yabancı dil öğretiminde özelinde ise yabancı dil olarak Almanca öğretiminde nitelik kazandırmanın önkoşullarından biri de nitelikli Almanca öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda Almanca öğretmen yetiştirim sürecinde aday öğretmenlere kazandırılması gereken bir çok yetinin yanı sıra vazgeçilmez yetilerden biri de dilsel yetinin kazandırılmasıdır. Almanca öğretmen adaylarının aldıkları dört yıllık eğitimin sonunda Alman dilini yazılı ve sözlü alanda öğrencilerinin dil düzeylerine göre etkin olarak kullanarak öğrencileri için model oluşturmaları hedeflenmektedir.

  Yeni teknolojik gelişmelere rağmen dilsel yetiler arasında yer alan yazma yetisi halen önemini yitirmemiş ve daha da önem kazanmaktadır. Almanca öğretmen adayları kendilerini sözlü olduğu kadar yazılı olarak da ifade edebilmeli ve öğrencilerin yazılı gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte kendini yetiştirmelidir. İşte bu nedenden dolayıdır ki İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan 2013-2014 eğitim öğretim yılında mezun olan aday öğretmenlerden Almanca yazma yetilerini değerlendirmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının öz değerlendirme sonuçları Goethe Enstitüleri tarafından gerçekleştirilen Zertifikat C1 sınavının yazma bölümünden alınan sonuçlar ile karşılaştırarak dört yıllık eğitim süresinde yazma becerilerinin nasıl geliştiğine bakılacaktır.

   

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Germanische Sprachen; Deutsch (430); Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Lehrerbildung; Textproduktion; Deutschlehrer; Sprachkompetenz; Hattie, John; Visible learning
  Lizenz:

  Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

 2. Interkulturelle Kompetenz und kulturbezogene Lernprozesse : Potential der Lehrkräfte in der Deutschlehrerausbildung am Beispiel der Türkei Intercultural competence and culture-based learning processes : the potential skills of teaching staff giving lectures in a German language teacher training program in Turkey Kültürlerarası Yeti ve Kültür Odaklı Öğrenme Süreçleri : Türkiye Örneğinde Almanca Öğretmen Yetiştirme Programında Ders Veren Öğretim Elemanlarının Potensiyel Becerileri
  Erschienen: 17.10.2018

  Sowohl international als auch national ist erkennbar, dass Länder in Bereichen Wirtschaft, kommunikative und informative Technologien, Politik, Bildung und Gesellschaft in unterschiedlicher Art und Weise mit kulturellen bzw. interkulturellen... mehr

   

  Sowohl international als auch national ist erkennbar, dass Länder in Bereichen Wirtschaft, kommunikative und informative Technologien, Politik, Bildung und Gesellschaft in unterschiedlicher Art und Weise mit kulturellen bzw. interkulturellen Tendenzen konfrontiert sind. Diese Tatsachen reflektieren somit, dass Gesellschaften immer mehr mit interkulturellen Herausforderungen in Kontakt kommen. Interkulturelles Lernen, Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz enthalten gleichfalls im gegenwärtigen und modernen Fremdsprachenunterricht eine bedeutende Rolle und ein wichtiges Aufgabenfeld. It is undebatable that knowledge of countries and intercultural learning are important phenomena in German Language Teaching programs in Turkey. Developing and encouraging intercultural communication competence is a main purpose of German Language Teaching departments. Other than course books, materials and media tools, teaching staff is especially important and takes on essential roles in this process. The main purpose of this study is to reveal to what extent teaching staff of German Language Teaching departments address knowledge of countries and intercultural communication in their lectures. In accordance with this purpose, the opinions of the teaching staff working in German Language Teaching departments in various universities of Turkey have been collected on intercultural competence. One of the significant results in accordance with the findings of the study is that teaching staff attach great importance to intercultural learning and apply it via different media, information and communication technologies, activities and exercises. Türkiye'deki Alman Dili Eğitimi programlarında ülke bilgisi ve kültürlerarası öğrenmenin önemli bir olgu olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Kültürlerarası bildirişim yetisinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi Alman Dili Eğitimi Anabilim dallarında bir amaçtır. Bu süreçte ders kitapları, materyaller ve medya araçlarının dışında özellikle öğretim elemanları önemli ve gerekli roller üstlenmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Alman Dili Eğitimi Anabilim dallarında ders veren öğretim elemanlarının derslerinde ülke bilgisi ve kültürlerarası bildirişim konularını ne derece irdeledikleri konusunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin farklı üniversitelerinin Alman Dili Eğitimi Anabilim dallarında görev yapan öğretim elemanlarının kültürlerarasılık yetisi konusundaki görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmanın bulguları doğrultusunda ortaya çıkan önemli sonuçlarından biri, öğretim elemanlarının kültürlerarası öğrenmeye büyük önem verdikleri ve farklı medya, bilgi ve iletişim teknolojileri, aktiviteler ve alıştırmalar ile kültürlerarası öğrenmeyi uyguladıkları örülmektedir.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Germanische Sprachen; Deutsch (430); Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Interkulturelles Lernen; Interkulturelles Verstehen; Deutschlehrer; Lehrerbildung
  Lizenz:

  Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

 3. Sprachlogik, Sprachgefühl und Sprachkompetenz Language logic, language sense and language skill Dil Mantığı, Dil Duygusu ve Dil Edinci
  Erschienen: 17.10.2018

  Considering the misunderstanding of the particles used as an adverb by itself in closely related languages, we will try to provide the comprehension of sense of language about this area, which is missing in German. For this purpose, opposite language... mehr

   

  Considering the misunderstanding of the particles used as an adverb by itself in closely related languages, we will try to provide the comprehension of sense of language about this area, which is missing in German. For this purpose, opposite language pairs seeming logical and etimological proofs about language variation will be presented. Firstly, we will try to explain what the sense of language is. We believe that it is more appropriate to say 'language acquisition' which can be acquired and developed by means of activities in foreign language classes. Examples verify this. In the conclusion, some other clarifying questions follow. Yakın akraba dillerde tek başına belirteç olarak kullanılan ilgeçlerin yanlış anlaşılmasından yola çıkarak, Almancada (bu alanda) eksik olan dil mantığının anlaşılmasını sağlamaya çalışacağız. Bunun için mantıklı görünen karşıt dilsel çiftler, dilsel değişimle ilgili kökenbilgisi ve kanıtlar sunulacaktır. İlk aşamada "dil duygusu" nun ne anlama gelebileceğini açıklamaya çalışacağız. Bunun yerine, yabancı dil dersinde edinilebilecek ve alıştırmayla geliştirilebilecek "dil edinci" demenin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Örnekler bunu doğrulamaktadır. Sonuçta ise açıklayıcı diğer sorular sıralanmaktadır

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Germanische Sprachen; Deutsch (430); Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Sprachlogik; Sprachkompetenz; Sprachgefühl
  Lizenz:

  Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

 4. [Rezension zu:] Die Türkensiedlung / Ceylan, Rauf. Leipzig: Engelsdorfer Verlag, 2015. 268 S. - ISBN 978-3-95744-892-7
  Autor*in: Alkin, Ömer
  Erschienen: 17.10.2018

  Im Romandebüt des Religionssoziologen Rauf Ceylan geht es nicht weniger als um die literarische Errettung einer Welt, die bis dato in der deutschsprachigen Literatur nur wenig Sichtbarkeit erfuhr: eine deutsch-türkische Kindheit in den... mehr

   

  Im Romandebüt des Religionssoziologen Rauf Ceylan geht es nicht weniger als um die literarische Errettung einer Welt, die bis dato in der deutschsprachigen Literatur nur wenig Sichtbarkeit erfuhr: eine deutsch-türkische Kindheit in den Migranten-Ghettos der 1980er.

   

  Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
    BibTeX-Format
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Rezension
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Migration <Motiv>; Erzählung; Rezension; Getto <Motiv>; Türken <Motiv>
  Lizenz:

  Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

 5. Dr. İclâl Cankorel’in Çeviri F aaliyetleri Üzerine : [Rezension zu: Heinrich von Ofterdingen / Novalis. Çeviren: İclal Cankorel. - Ankara : Doğu Batı Yay., 2014. - 175 S. ISBN 978-605-5063-15-3]
  Autor*in: Sevim, Acar
  Erschienen: 17.10.2018

  Yrd. Doç. Dr. İclâl Cankorel'in çeviri faaliyetleri içinde Alman edebiyat tarihinin en önemli eseri olan Faust'un çevirisi dikkat çekmektedir. Dr. Cankorel, Faust'un her 2 bölümünü de Türkçeye çevirerek Alman edebiyatının bu en büyük eserinin... mehr

   

  Yrd. Doç. Dr. İclâl Cankorel'in çeviri faaliyetleri içinde Alman edebiyat tarihinin en önemli eseri olan Faust'un çevirisi dikkat çekmektedir. Dr. Cankorel, Faust'un her 2 bölümünü de Türkçeye çevirerek Alman edebiyatının bu en büyük eserinin ülkemizde daha fazla tanınmasına katkıda bulunmuştur. Bundan önce de çeşitli defalar dilimize çevrilen Faust'un bir Germanist tarafından tekrar tercüme edilmesi daha önceden kalan eksikliklerin tamamlanmasına da yol açacaktır. Son derece zor olan Faust'un dilinin Türkçeye aktarılması büyük bir birikimi ve beceriyi gerektirmektedir. Germanist olmayan birinin böyle bir işe kalkışması, haliyle büyük hataları da beraberinde getireceğinden, çevirinin Dr. Cankorel'e yaptırılması Doğu Batı Yayınevi'nin işe ne kadar ciddiyetle sarıldığının bir göstergesidir. Antik çağdan 18. yüzyıla kadarki Batı düşünce ve kültür tarihinin bir sentezini oluşturan Faust adlı dramanın çevirisi Batı'nın kavranması yolundaki çabaların önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

   

  Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
    BibTeX-Format
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: CompaRe
  Sprache: Türkisch
  Medientyp: Rezension
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Cankorel, İclâl Feyzioğlu; Novalis; Heinrich von Ofterdingen; Rezension
  Lizenz:

  Veröffentlichungsvertrag für Publikationen